eco

Nasz wkład w ochronę środowiska

Obecnie ponad 80 procent energii wykorzystywanej przez ludzi pochodzi z surowców nieodnawialnych: ropy naftowej, węgla czy gazu ziemnego. Dlatego największym potencjalnym źródłem energii powinno być jej oszczędzanie, czyli efektywność energetyczna. To korzyść dla obywateli i istotna pozycja w bilansie energetycznym każdego państwa.

Oszczędzanie energii, dzięki zastosowaniu lepszej izolacyjności budynków, jest tanim i praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii. Dlatego renomowani producenci wełny mineralnej tworzą materiały izolacyjne na miarę XXI wieku, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania czy chłodzenia budynków. Każda z firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu MIWO rozwija swoje produkty i systemy z wełny mineralnej tak, by w coraz większym stopniu chroniły środowisko. W procesie produkcji wełny mineralnej znaczący procent odpadów surowca powraca do cyklu produkcyjnego. Stosowanie w procesie produkcji materiału z recyklingu to odpowiedzialna polityka prośrodowiskowa producentów wełny mineralnej.

My, jako właściciele i użytkownicy budynków, również mamy wpływ na ochronę środowiska. Na wiele sposobów. Jednym z nich jest właściwa izolacja naszych domów. Najwięcej energii w budynkach zużywa się na ich ogrzewanie i chłodzenie. Stanowi to dwie trzecie całkowitego zużycia energii w budynkach niemieszkalnych i ponad 70 procent w budynkach mieszkalnych. Wynika to wprost ze strat ciepła spowodowanych zbyt słabym ociepleniem. Dobrze ocieplony dom to nie tylko oszczędności w naszym portfelu, to również korzystny wpływ na środowisko naturalne.