dobra

Dlaczego wełna mineralna jest wyjątkowa?

Wełna mineralna – skalna i szklana to naturalny materiał izolacyjny. Do jej produkcji wykorzystywane są surowce naturalne. W procesie technologicznym znaczący procent odpadów surowca powraca do cyklu produkcyjnego. Tylko wełna mineralna, spośród wszystkich materiałów izolacyjnych, łączy w sobie następujące zalety: bardzo dobrą izolacyjność termiczną (posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła), niepalność i ognioodporność, znakomite właściwości pochłaniania dźwięków, stałość wymiarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczną połączoną z naturalną sprężystością, odporność biologiczną i chemiczną, stabilność termodynamiczną włókna, odporność na działanie wilgoci oraz paroprzepuszczalność.


Stworzona z natury

Zarówno wełna skalna, jak i szklana produkowane są z surowców mineralnych. Wełna skalna powstaje z bazaltu podczas wytapiania w temperaturze ponad 1400°C. Wełna szklana wytwarzana jest z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej wytapianych w temperaturze około 1000°C. Dodatkowo w procesie produkcji dodawane są inne surowce, takie jak: gabro, dolomit lub wapień. Stopiony bazalt lub szkło wraz z odpowiednimi dodatkami mineralnymi poddawane są procesowi rozwłókniania, w efekcie którego powstają włókna (kamienne lub szklane), do których dodawane jest lepiszcze. To właśnie dzięki uzyskanej w ten sposób strukturze włóknistej, produkty z wełny mineralnej posiadają wiele unikalnych właściwości pozwalających na ich wszechstronne zastosowanie.

Proces technologiczny produkcji wełny mineralnej to kopia najbardziej imponującego zjawiska przyrody, jakim jest wybuch wulkanu. Kiedy w latach dwudziestych XX wieku prowadzono badania wulkanu Kilauea na Hawajach okazało się, że podczas erupcji powstają specyficzne włókna mineralne przypominające strzępki wełny. Według legendy miały to być włosy królowej wulkanu -Pelé, która ze złości wyrywała je sobie z głowy.

Naukowe wyjaśnienie zjawiska zachodzącego podczas wybuchu wulkanu i prowadzącego do powstawania drobnych włókien jest oczywiście inne. Roztopiona lawa o temperaturze ponad 1500ºC z ogromną siłą zostaje wyrzucona z wnętrza wulkanu do atmosfery tworząc ogniste fontanny. Zanim lawa zdoła opaść na ziemię, silne podmuchy wiatru schładzają ją, gwałtownie zamieniając w charakterystyczne włókna. W ten oto sposób przyroda sama stworzyła jedyny w swoim rodzaju materiał, który z biegiem czasu otrzymał nazwę wełny mineralnej. Wytwór sił natury – włókno, połączony z nowoczesnymi technologiami i potrzebami człowieka doprowadził do opracowania przemysłowego procesu produkcji wełny – materiału powszechnie stosowanego we współczesnym budownictwie i wielu innych branżach.


Bezpieczeństwo i zdrowie

Wełna mineralna jest bezpieczna. Potwierdzają to badania naukowe w wielu krajach, a przede wszystkim bezpieczne, bezproblemowe użytkowanie w milionach domów i biur na całym świecie. Badania naukowe jednoznacznie pokazują, że wełna mineralna skalna i i szklana są bezpieczne w produkcji, montażu i użytkowaniu wszędzie tam, gdzie spełnione są zalecane przez producentów zasady użytkowania i montażu. Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy pozwala również zredukować do minimum powstające podrażnienia skóry, powstające okazjonalnie i wyłącznie przy bezpośrednim kontakcie.
Do produkcji wełny mineralnej są wykorzystywane surowce naturalne. W produktach wykonanych z wełny mineralnej stosowane jest lepiszcze, spajające włókna oraz środki hydrofobizujące, które zwiększają odporność na wilgoć. Odporność na ogień i wysoką temperaturę to naturalne cechy wełny, a nie cechy uzyskiwane w trakcie procesów technologicznych i w oparciu o związki chemiczne – retardanty. Wełna nie potrzebuje retardantów, czyli środków ograniczających palność. Podczas długoletniej eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych z lepiszcza; mogą wydzielać się związki chemiczne, znacznie poniżej wszelkich dopuszczalnych poziomów i norm, zanikające w czasie, bez niekorzystnego wpływu na zdrowie. Brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu wełny mineralnej na zdrowie potwierdzają badania renomowanych instytucji badawczych. Istotną cechą wełny mineralnej jest jej paroprzepuszczalność. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko zatrzymywania się wilgoci w budynku, a przez to rozwoju pleśni i grzybów, co może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Wełna skalna jest odporna na wszystkie substancje chemiczne. Nie oddziałuje na inne materiały budowlane i nie jest wrażliwa na ich działanie. Produkty z wełny skalnej są odporne na promieniowanie UV – dzięki temu nie ma konieczności stosowania zabezpieczeń z siatki na rusztowaniu w trakcie montażu.