noice

Komfort akustyczny

Lubimy, gdy wokół nas jest cicho. Jednak czy wiemy jakie elementy konstrukcji naszych domów mają na to wpływ? A złej akustyki budynku nie można naprawić bez kosztownych inwestycji. Izolacyjność akustyczna jest bardzo ważnym parametrem wszystkich przegród budowlanych – ścian i stropów. Dlatego do budowy domu warto wybierać materiały izolacyjne, które podczas użytkowania nie zmienią swoich właściwości i zagwarantują osiągnięcie zakładanych w projekcie parametrów. Zadbajmy o to, by nasz dom był cichy. Zadbajmy o własny komfort.
Wełna mineralna, poza izolacją cieplną, pełni także rolę doskonałej izolacji akustycznej. Dobrze chroni przed hałasem. Pochłania dźwięk i izoluje od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Przy zastosowaniu wełny mineralnej w pomieszczeniu nie tworzy się hałas pogłosowy.
Dyrektywa Unii Europejskiej nr 89/106/EC dotycząca wyrobów budowlanych mówi, że „obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu, nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach”. O tym, że cisza jest wymogiem prawnym, powinni pamiętać inwestorzy, projektanci i wykonawcy zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków. Dlatego też my, użytkownicy, powinniśmy się interesować jakością materiałów izolacyjnych w naszym domu i, o ile jest to możliwe, mieć wpływ na ich wybór. Tylko wełna mineralna łączy cechy izolacji cieplnej, akustycznej i ogniotrwałej. To bezsprzecznie najlepsza izolacja do naszych domów.