fire

Czym kierować się przy wyborze izolacji?

Nie myślimy o pożarze, dopóki nas nie dotyczy. Ale czy zrobiliśmy wszystko, by nasz dom był bezpieczny? Na pewno należy się tym zainteresować jeszcze na etapie projektowania domu. Bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych sprzyja odpowiedni dobór niepalnych materiałów izolacyjnych, które gwarantują pasywną ochronę przeciwpożarową oraz aktywnych środków ochrony przeciwpożarowej, takich jak, czujniki dymu czy gaśnice.

Wełna mineralna jest najbezpieczniejszym materiałem izolacyjnym, ponieważ jest niepalna.

Wełna szklana i skalna to wełny mineralne. Głównym składnikiem wełny skalnej jest bazalt, natomiast szklanej – stłuczka szklana i piasek kwarcowy. Dlatego wełna mineralna jest materiałem niepalnym i stanowi skuteczną izolację w budynkach. To istotny wyróżnik wełny mineralnej jako materiału izolacyjnego. Wełny mineralne mają najwyższe klasy reakcji na ogień według europejskiej klasyfikacji ogniowej (najczęściej A1 ). Oznacza to, że takie materiały nie palą się i nie wspomagają rozwoju pożaru. Nie zwiększają go, nie rozprzestrzeniają, nie kapią. W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełny mineralne nie przyczyniają się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru. Dym bowiem zmniejsza możliwości motoryczne człowieka, ograniczając widzialność, działając drażniąco, toksycznie i przyczyniając się do powstania niedoboru tlenu. Zastosowanie niepalnej wełny mineralnej w konstrukcjach stropów, ścian, dachów oraz w kanałach wentylacyjnych i instalacjach, minimalizuje niebezpieczeństwo powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia daje znacznie więcej czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej, przyczyniając się do lepszej ochrony ludzi przebywających w budynki i zminimalizowania strat materialnych.