Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?

Prognozy demograficzne przewidują, że w 2030 roku liczba ludzi na świecie wzrośnie do ok. 8 mld, zwiększy się też zapotrzebowanie na energię. Przy malejących naturalnych zasobach nośników energii oznacza to konieczność ograniczenia jej zużycia, w obszarach gdzie to jest możliwe. Jednym ze sposobów na oszczędzanie energii jest poprawa jakości materiałów izolacyjnych i techniki ich stosowania. Czym więc powinny charakteryzować się dobre materiały izolacyjne? Przede wszystkim, dobrą izolacyjnością w warunkach użytkowania, stabilnością właściwości, bezpieczeństwem dla użytkowników, ekologicznością w czasie produkcji, użytkowania i demontażu, łatwością zastosowania, zapewnieniem efektywności ekonomicznej inwestycji. To wszystko zapewnia wełna mineralna szklana i skalna.

Na co zwracać uwagę przy wyborze izolacji?

Istotnym parametrem materiałów izolacyjnych jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła ( λ), którą deklaruje producent. Im wartość jest niższa tym lepiej, bo to oznacza, że materiał jest lepszym izolatorem. Dla efektywności termicznej izolacji bardzo ważny jest też opór cieplny, oznaczany na etykiecie wyrobu literą R z indeksem D – określa zdolność produktu do powstrzymywania strat ciepła. Jego wartość zależy od lambdy oraz od grubości izolacji. Im wyższy opór cieplny, tym przegroda budynku może być lepiej zaizolowana termicznie. Jednak wartości cieplne wyrobów izolacyjnych to nie wszystko. Wybierając materiał do izolacji domu należy też brać pod uwagę dodatkowe korzyści. Na przykład, gdy wybierzemy wełnę mineralną, to mamy pewność, że izolacja będzie niepalna, trwała, paroprzepuszczalna. Odpowiednio dobrana i zamontowana zapewni komfort użytkownikowi budynku na lata.

Jak wełna wpływa na podniesienie komfortu akustycznego budynku?

Wełna mineralna jest materiałem poprawiającym komfort akustyczny pomieszczeń. Bardzo dobrze pochłania dźwięki i dlatego – w odróżnieniu od innych materiałów izolacyjnych – świetnie nadaje się do wyciszania ścian działowych i stropów międzykondygnacyjnych. Wełna pozwala wyciszyć pomieszczenie od niechcianych dźwięków dochodzących zarówno z wewnątrz budynku (np. hałaśliwy sąsiad), jak i z zewnątrz (np. jadące auta, szczekający pies itd.). Obecnie na rynku polskim pojawia się dość dużo wyrobów izolujących termicznie, któ­rych producenci deklarują, że mają one właś­ciwości izolacji akustycznej. Niestety, wiele tych deklaracji to nadużycie czy wręcz wpro­wadzanie klienta w błąd. Materiał, aby izolować akustycznie, musi mieć specjalną budowę. Taką strukturę ma wełna mineralna szklana i skalna, która składa się z włókien i doskonale pochłania fale dźwiękowe. I dlatego właśnie pro­ducenci wyrobów z wełny mineralnej deklarują właściwości pochłaniania dźwięku wskaźnikiem AW. Jest to unikalny parametr dla produktów do izolacji akustycznej. Ale oprócz pochłaniania dźwięku, która to cecha jest wykorzystywana w sufitach podwieszanych czy panelach ściennych, produkty z wełny mineralnej zapewniają też od­powiednią izolacyjność akustyczną ścian działo­wych, ścian zewnętrznych, dachu, podłóg czy kanałów wentylacyjnych.

Czy izolacja cieplna wpływa na bezpieczeństwo pożarowe? Kliknij żeby zobaczyć odpowiedź.

Oczywiście tak, przy czym im więcej izolacji (według wymagań prawnych), tym większe ma to znaczenie. Wełna mineralna szklana i skalna posiada najwyższe klasy reakcji na ogień, najczęściej A1. Oznacza to, że jest niepalna. Tym samym, w odróżnieniu od palnych izolacji, wełna mineralna w żaden sposób nie zwiększa ryzyka pożarowego, a w wielu przypadkach jej zastosowanie nawet to ryzyko ogranicza. W przeciwieństwie do palnych materiałów izolacyjnych, wełna mineralna nie wydziela wcale lub może wydzielić jedynie znikome ilości dymu. Izolacja przegrody wełną mineralną efektywnie wpływa na ochronę elementów konstrukcji budynku przed ogniem.